fotoDOTACJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA PRACE PRZY ZABYTKACH W 2018 ROKU

Jak co roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie w dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Od 2018 roku dotacje mogą dotyczyć nie tylko zabytków wpisanych do rejestru zabytków, ale i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.


Kwota przeznaczona na dotacje, zarezerwowana w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. wynosi 1 400 000 zł. Nabór wniosków trwa do dnia 28 lutego 2018 r.
Ogłoszenie wraz z NOWYM WZOREM FORMULARZA znajdują się na stronie internetowej:
http://kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/700-zabytki-2018-nabor-wnioskow
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel.: 91 440 30 15, adresem e-mail: ppoterska@wzp.pl lub w Biurze Dokumentacji Zabytków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności