Maria Witek dyrektor etnograf i menedżer kultury
Anna Bartczak starszy kustosz historyk
Aleksandra Hamberg-Federowicz starszy kustosz architekt
Kamila Wójcik starszy kustosz historyk sztuki
Agnieszka Osiak kustosz historyk
Grażyna Bajdan starszy kustosz etnograf
Arkadiusz Guzierowicz główny księgowy ekonomista   
Krzysztof Tymbarski adiunkt architekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności