Maria Witek pełniąca obowiązki dyrektora etnograf i menedżer kultury
Anna Bartczak starszy kustosz historyk
Aleksandra Hamberg-Federowicz starszy kustosz architekt
Kamila Wójcik kustosz historyk sztuki
Agnieszka Osiak adiunkt historyk
Grażyna Bajdan adiunkt etnograf
Arkadiusz Guzierowicz główny księgowy ekonomista   
Krzysztof Tymbarski adiunkt architekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland