konkurs 01Ogłoszenie wyników konkursu historyczno-literackiego

12 września 2014 r. o godz. 12 w Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród w konkursie historyczno-literackim „Dziedzictwo źródło tożsamości”, zorganizowanym przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2014, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Konkurs miał na celu zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, popularyzację twórczości literackiej dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych ludzi, propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego oraz rozbudzanie zainteresowania przeszłością i współczesnością regionu.

 

OŚWIADCZENIE

Do komisji konkursu historyczno-literackiego „Dziedzictwo – źródło tożsamości” dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej województwa zachodniopomorskiego, zorganizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, wpłynęło pismo kwestionujące oryginalność jednej z nagrodzonych prac.
W związku z tym, jury zwraca się z apelem do przyszłych uczestników kolejnych edycji konkursu o nienaruszanie praw autorskich osób trzecich, wedle słów regulaminu konkursu, a w szczególności:


• pkt. 4 §6 Warunki uczestnictwa:
„Prace konkursowe powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, szczególnie w poszanowaniu cudzych praw autorskich (...)”
• pkt. 1 §9 Prawa autorskie:
„Uczestnik przystępując do konkursu tym samym zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tekstu utworu, zdjęć, filmów, wizerunków itp., które załącza w związku z konkursem, bądź posiada wymaganą zgodę osób uprawnionych z tytułu majątkowych i osobistych praw autorskich do zdjęć, filmów, wizerunków itp. przekazanych w związku z konkursem w zakresie koniecznym do realizacji zadania konkursowego oraz, że korzystanie ze wskazanych materiałów w zakresie określonym regulaminem konkursu nie narusza praw autorskich osób trzecich.”

 

Nagrody przyznane w kategorii gimnazja:

I nagroda za pracę:

„Stypa” dla Weroniki Wrzesińskiej (godło „Wera Wrzos”) z Zespołu Szkół w Kołbaczu (opiekun: Ewa Pietruszka)  pobierz

dwie równorzędne II nagrody za prace:

„Dziedzictwo – źródło tożsamości” dla Kai Kiedrowskiej (godło „kaki2d”) z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu (opiekun: Ewa Szlesińska)  pobierz
„Dziedzictwo – źródło tożsamości” dla Adriana Dobka (godło „Xoliss”) z Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu (opiekun: Izabela Roustm)  pobierz

III nagrody nie przyznano

Nagrody przyznane w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I nagroda za pracę:

„Dziedzictwo – źródło tożsamości” dla Kamili Król (godło „Kamila”) z Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (opiekun: Agnieszka Kasperczuk) pobierz

dwie równorzędne II nagrody za prace:

„Dziedzictwo – źródło tożsamości” dla Kingi Domagały (godło „KD”) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim (opiekun: Małgorzata Styza)  pobierz
„Dziedzictwo – źródło tożsamości” dla Olgi Stawickiej (godło „Panda”) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach (opiekun: Małgorzata Rusin)  pobierz

III nagrody nie przyznano

Wyróżnienie za szczególnie estetyczną formę pracy dla Kamili Król (godło „Kamila”) z Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

 

 

 

Program EDD 2014

 

 

                                               O idei EDD                                                                                     Zachodniopomorskie 

plakat edd 2014 krajowy

edd plakat 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland