Drukuj

W dniach 15-17 października 2007, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina oraz Polskiego Komitetu TICCIH, odbyło się Międzynarodowe Seminarium "Dziedzictwo techniki dla przyszłości. Żelbet - wędrówki turystyczne". Jednym ze współorganizatorów seminarium było Biuro Dokumentacji Zabytków.

Było to trzecie spotkanie z cyklu „Dziedzictwo techniki dla przyszłości" - w ubiegłych latach tematami wiodącymi były mosty zwodzone (2004 - "Turystyczna atrakcyjność mostów zwodzonych") oraz energia (2006 - "Źródła energii w krajobrazie turystycznym"). Celem organizacji cyklu jest prezentacja zabytków techniki, promocja dziedzictwa techniki w województwie zachodniopomorskim oraz popularyzacja turystyki industrialnej, w tym obiektów żelbetowych. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa technicznego do celów turystycznych to stosunkowo nowy obszar tematyczny, który może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu regionów. Uczestnikami konferencji byli naukowcy, konserwatorzy, inżynierowie, także działacze organizacji technicznych i turystycznych związanych z prezentowaną problematyką.

Podczas seminarium wygłoszone zostały referaty dotyczące budowli i konstrukcji żelbetowych w ujęciu historycznym, konserwatorskim i turystycznym, w różnorodnych aspektach, w tym:

Obradom towarzyszyły aktywne prezentacje obiektów w terenie - w tym całodzienny objazd studyjny „Szlakami żelbetu". Ukazało się także wydawnictwo seminaryjne zawierające wszystkie prezentowane referaty.

Organizatorem była Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, zaś głównymi współorganizatorami byli:

Wsparcia udzielił Urząd Gminy Police oraz instytucje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne udostępniające swoje obiekty do zwiedzania - ZMPSiŚ sp.z o.o., PPUH Elewator „Ewa", Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "SKARB", Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne, parafie p.w. Królowej Korony Polskiej i p.w. NSPJ w Szczecinie.

Program seminarium:

15.10.2007r.

sesje robocze:

  1. Budowle Żelbetowe Szczecina - Wały Chrobrego
  2. Żelbet Szczeciński
  3. Konstrukcje i Architektura Budowli Żelbetowych w Aspekcie Historycznym

Wykłady inauguracyjne:

W przerwie sesji - zwiedzanie tarasów Wałów Chrobrego oraz wnętrza Muzeum Narodowego w Szczecinie.

16.10.2007r.

Objazd studyjny pt. "Szlakami Żelbetu" i zwiedzanie najciekawszych budowli żelbetowych Szczecina i Polic:

17.10.2007r.

Sesja plenarna: "Atrakcyjność turystyczna historycznych budowli żelbetowych".

Przed sesją - zwiedzanie dawnego kościoła garnizonowego, obecnie parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.