inauguracja 0427 sierpnia w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej miała miejsce uroczysta, wojewódzka inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa "Skarbiec pamięci". Uhonorowano osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla opieki nad dziedzictwem kulturowym Pomorza Zachodniego.

Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego oraz Honorowe Dyplomy „Swojskie zabytki” wręczone zostały przez Panią Annę Bańkowską – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Olgierda Kustosza – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego:
• Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn-Papiernia,
• Pani Jolancie Zordze-Pieńkos,
• Pani Elwirze Juliannie Rewcio.

Honorowe dyplomy „Swojskie zabytki” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za szczególne zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przyznawanych właścicielom, opiekunom lub użytkownikom zabytków wyróżniających się wyjątkową troską w ich ochronie czy rewitalizacji otrzymali:
• Anna i Bartosz Bolewicz oraz Piotr i Marcin Paradzińscy – współwłaściciele domu Otto i Elisabeth Metzler powstałego według projektu Waltera Gropiusa w Drawsku Pomorskim;
• Grzegorz Brochocki – wójt Gminy Dolice;
• Wanda i Piotr Piecuchowie – właściciele zabytkowego domu w Dolicach,
• Michał Dworczyk – dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej,
• Maria i Artur Grandowie – właściciele zabytkowego domu w Klępiczu,
• Adam Ilnicki – prezes zarządu Agrofirmy Witkowo,
• Anna I Ryszard Kwiecińscy – właściciele skansenu kolejowego w Lubianie,
• ks. Sebastian Kubiński – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rosinach,
• Magdalena Brzozowska-Wróblewska – dyrektor Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Podczas uroczystej inauguracji wykład o przyszłości Ogrodów wygłosił dyrektor Zygmunt Siarkiewicz natomiast wykład na temat nowoczesnych metod dokumentacji zabytków wygłosili dyrektor Maria Witek i arch. Krzysztof Tymbarski z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.
W trakcie wydarzenia odbył się krótki koncert Zespołu Muzyki Dawnej Musica Sedina pod opieką artystyczną Pana Mariusza Zygmunta. Zespół ze swojego bogatego repertuaru zaprezentował utwory muzyki dawnej stworzonej na Pomorzu Zachodnim między XVI i XVIII w.
Podczas inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa wszyscy licznie przybyli goście mieli możliwość zwiedzania miejsc oraz obiektów na co dzień niedostępnych lub nieznanych. Ogrody Przelewice udostępniły dla zwiedzających pałac, park oraz zabudowania folwarczne w tym m. in. oborę, stajnię i spichlerz. Ogromne wrażenie na odwiedzających zrobiły pokazy nowych technik dokumentacji zabytków w technologii 3D przy użyciu gogli VR przeprowadzone przez arch. Krzysztofa Tymbarskiego z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Prelekcję przy zrekonstruowanej chacie z okresu neolitu przedstawił członek Stowarzyszenia Lider Pojezierza Pan Marek Schiller. Dla najmłodszych w Oranżerii odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone również przez specjalistów z Biura Dokumentacji Zabytków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności