Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Konstanty Ildefons Gałczyński „Pieśni”

 Szanowni Państwo,

Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów szkół średnich, gimnazjów oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w VIII edycji konkursu historyczno literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, tej odległej i tej bliskiej, oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Stąd istotna dla organizatorów jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi.

Tegoroczne hasło – „W drodze” –  zaprasza do poszukiwania historii regionu i jego mieszkańców poprzez filozofię drogi. Namawia do odkrywania śladów ludzi, okolicy, miejsc najbliżej położonych wedle ścieżek prowadzących do poznania dziedzictwa historycznego – kulturowego, przyrodniczego, gospodarczego.  A może autorzy zechcą potraktować ten termin metaforycznie – ulotnie, mentalnie czy abstrakcyjnie – i odnajdą zachodniopomorskie drogi, ścieżki, wątki w: biografiach, myślach, poglądach, pasjach, przemianach, dorastaniu, wolności?

Liczymy, że w tym roku właśnie kontekst drogi, mający inspirować pomysły twórcze tegorocznych młodych uczestników konkursu, rozbudzi ich wyobraźnię.

Mamy nadzieję, że w tym roku właśnie kontekst drogi, mający inspirować pomysły twórcze tegorocznych młodych uczestników konkursu, rozbudzi ich wyobraźnię.

Prace o objętości do 10 stron tekstu należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 26 kwietnia 2019 r. na adres: Książnica Pomorska, Czytelnia Pomorzoznawcza, ul. Podgórna 15-16, 70-205 Szczecin z dopiskiem: konkurs W drodze”.

 

Organizatorzy

Do pobrania:
Regulamin konkursu ZDD 2019
Oświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności