DOTACJE WZP na prace przy zabytkach  - nabór wniosków na 2019 rok


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Zasady są podobne, jak w ubiegłych latach. Zwiększona została kwota dotacji - w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego zaplanowano na ten cel 1 600 000 zł.

 

W naborze może uczestniczyć każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego – zarówno Parafie i jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, osoby prywatne itp. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć  60 000,00 zł.

Niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej samorządu Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl, w zakładce:

http://kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/751-zabytki-2019-rok-nabor-wnioskow

Nabór wniosków trwa do dnia 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr tel.: 91 440 30 30 lub adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz Biurze Dokumentacji Zabytków, tel. 91 433 70 98.

POLECAMY!

LABORATORIUM DZIEDZICTWA

Słowino 75 76   okno podw chałupa   MKiDN 2018 A min 

 

Pierwsza interaktywna mapa

kapliczek i krzyży przydrożnych      

mapka

 

 

ZDD 2017

       PROGRAM ZDD 2018

 zdd2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland