zdd2018Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – koordynator Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa pragnie zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w ich kolejnej edycji w roku 2018.

 

 

 

 

 


Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywać się będą od sierpnia do października, a tegoroczne hasło „Sąsiedztwo” rozumiemy jako zachętę do poszukiwania podobieństw
i różnic w losach społeczności i dziedzictwa kulturowego, zarówno przez nie wykreowanego
w wiekach minionych, jak i przywiezionego tutaj przez osadników po 1945 roku. Budowanie tożsamości, to także pamięć o korzeniach, patriotyzmie i walce o niepodległość Polski przechowywana w rodzinnych archiwach i przekazywana kolejnym pokoleniom. Nasz region charakteryzuje się wyjątkową specyfiką, stąd też niejako naturalne jest łączenie tematu Zachodniopomorskich i Europejskich Dni Dziedzictwa.
Tegoroczne Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywać się będą w stulecie odzyskania niepodległości Polski. Jest więc oczywiste i konieczne, by wiązały się one ideowo z tematem Europejskich Dni Dziedzictwa – „Niepodległa dla wszystkich” odbywających się w drugi i trzeci weekend września (8-9 i 15-16.09.).
Ponieważ rok 2018 to również Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa będą okazją do podkreślenia wkładu Pomorza Zachodniego do kultury europejskiej i przypomnienia o wspólnych wartościach łączących Europejczyków.
Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach Zachodniopomorskich i Europejskich Dni Dziedzictwa jest bezpłatne i adresowane do szeroko rozumianego kręgu odbiorców.
Zgłoszenia udziału w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa przyjmują i wszelkich informacji udzielają koordynujące projekt: st. kustosz Maria Witek (91- 433-70-98, kom.501-546-447) i st. kustosz Anna Bartczak ; (91- 433-70-98; kom. 508-193-730).

 

Pobierz program ZDD 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland