plakatHenrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie organizuje kolejną, jubileuszową, piętnastą edycję Henrykowskich Dni w Siemczynie. Tegoroczne wydarzenie będzie w szczególny sposób nastawione na pobudzenie aktywności wsi oraz aktywizację rodzin z regionu i spoza niego. Aspekt wiejski i rodzinny w tegorocznych obchodach Henrykowskich Dni w Siemczynie jest szczególnie ważnym elementem dla organizatorów, stąd też ich podkreślenie w wymiarze zarówno turystycznym społecznym, jak i kulturowym.

 

 

 


Doceniając rolę oraz wagę rodziny i społeczności wiejskich w społeczeństwie polskim tegoroczne obchody Henrykowskich Dni w Siemczynie zawierają wiele elementów zmierzających do integrowania rodzin od najmłodszych do najstarszych ich członków oraz aktywizowania społeczności wiejskich w działaniach pro społecznych. W związku z tym wiele działań podczas Henrykowskich Dni skierowane jest do całych rodzin. Poniżej podajemy kilka przykładów takich działań podczas tego wydarzenia w sobotę i niedzielę:
- konferencja historyczno-naukowa pt.: „BAROK” nawiązująca do epoki, w której wybudowano pałac w Siemczynie (1722-26),
- otwarte warsztaty tematyczne w kuźni ceramicznej,
- otwarte, plenerowe warsztaty plastyczne,
- otwarte warsztaty tańców barokowych połączone z występem scenicznym na scenie letniej,
- otwarte warsztaty śpiewu chóralnego zaproszonych członków chórów z regionu oraz zespołów śpiewaczych z ościennych sołectw zakończone koncertem scenicznym dla przybyłych gości i uczestników wydarzenia,
- koncerty i występy zaproszonych zespołów na scenie letniej prezentujące formę i repertuar dla odbiorców w różnym wieku i z różnych środowisk,
- interaktywne gry i zabawy wykonywane przez grupy rekonstrukcji historycznych,
- pokazy strojów historycznych z różnych epok i kultur,
- finałowy koncert dnia na scenie głównej pt.: „I Letni Festiwal Operowy” w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Opery na Zamku w Szczecinie z udziałem trzech solistów tenorów i pięciu solistek,
- msza św. koncelebrowana przez Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
- finał IV Henrykowskich Regat o Pucha Prezesa HSS,
- nieodpłatne wycieczki katamaranem po jeziorze Drawsko,
- pokazy nurkowania i ratownictwa wodnego,
- występ Zespołu „Marianki” na scenie plenerowej,
- biesiada przy ognisku.
Taka dywersyfikacja działań w obrębie jednego wydarzenia zapewnia już od wielu lat rozrywkę połączoną z relaksacyjną nauką dla wszystkich przybyłych. Słowem: dla każdego coś dobrego. ZAPRASZAMY!!!

POLECAMY!

 

LABORATORIUM DZIEDZICTWA

IWIĘCINO - WIRTUALNY SPACER

 

Słowino 75 76   okno podw chałupa   MKiDN 2018 A min

 MAPA KAPLICZEK

I KRZYŻY PRZYDROŻNYCH

mapka

PROGRAM ZDD 2019

ZDD 2019

plakat 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland