01 Konferencja strona tytuowaSzanowni Państwo,

w imieniu zespołu organizowanego muzeum w Chwarszczanach i naszych Partnerów mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji zatytułowanej „Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczpospolitej”, która odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku w Chwarszczanach.

Patronat Honorowy nad konferencją objęła Pani Starosta Myśliborski Danuta Patkowska oraz Biuro Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.

Patronat Medialny objęła TVP3 - Oddział w Szczecinie.

 

 

Organizacja konferencji - poruszającej m.in. problematykę legionów Piłsudskiego i armii generała Hallera - wpisuje się w tegoroczne obchody stulecia niepodległości Polski.

Idea zorganizowania konferencji w niewielkiej wsi położonej na dawnym i obecnym zachodnim pograniczu ziem polskich powstała w oparciu o doświadczenia specjalistów współpracujących przy miejscowym projekcie badawczym (Projekt Chwarszczany), którzy od lat biorą również udział w pracach ekshumacyjno-archeologicznych na terenie Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi.

Organizacja naszej konferencji na ziemiach nadodrzańskich poza znaczącymi ośrodkami naukowymi ma niezwykle istotny wymiar edukacyjno-historyczny. To tutaj po II wojnie światowej przesiedlono znaczną część boleśnie doświadczonej zbrodniami ludności Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej i na tych ziemiach żyją do dzisiaj potomkowie wielu przesiedleńczych rodzin. Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom tych terenów, w tym starszej młodzieży szkolnej i studentom, fragmenty trudnej i nie zawsze powszechnie znanej historii naszych dziejów. Na nasze zaproszenie część referentów będą stanowili pracownicy i współpracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.

Nie zapominamy oczywiście o promocji Chwarszczan i regionu. Prelegenci najpierw zwiedzą kaplicę zakonu templariuszy – jedną z najstarszych budowli ceglanych na naszych ziemiach wpisaną na listę stu najcenniejszych zabytków architektury w Polsce.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 9.30 w Sali Oberży Templum. Jako pierwszy wystąpi Profesor Andrzej Kola – jeden z najważniejszych badaczy cmentarzy katyńskich w Charkowie (1994-96) i Kijowie-Bykowni (2001-2011).

W kolejnych wystąpieniach przedstawione zostaną między innymi wyniki badań dotyczących poszukiwań grobów legionistów Józefa Piłsudskiego, poszukiwań mogił żołnierzy września 1939, badań i ekshumacji zbrodni wołyńskiej, cmentarzy obozów jenieckich, a także wyniki poszukiwań grobów żołnierzy wyklętych i ofiar zbrodni służb bezpieczeństwa.

Uzupełnieniem konferencji będzie prelekcja z wystawą dotyczącą armii gen. Józefa Hallera zatytułowaną „Armia Błękitna w walkach o niepodległość Polski 1917-1920", zrealizowaną w ramach projektu naszego Partnera – Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.

Zachowaniu w pamięci tego co wydarzyło się w przeszłości będzie służyła publikacja treści wystąpień skierowana do szerszego grona odbiorców, którą przekażemy do regionalnych i szkolnych bibliotek. Wydawnictwo zostanie zrealizowane m.in. dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Nadleśnictw Dębno i Różańsko, Gminy Dębno.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji (kontakt w sprawie rezerwacji miejsc – tel. 604 273 616, e-mail:kolosowski@chwarszczany.pl).

 

W imieniu organizatorów

dr Przemysław Kołosowski

Chwarszczany 12 kwietnia (czwartek) 2018

 

Program konferencji:

„Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczpospolitej”

 

8.20-9.20 – Zwiedzanie kaplicy templariuszy

- Dr Przemysław Kołosowski (Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach)

Skarb templariuszy – kaplica zakonna w Chwarszczanach

- Mgr Maciej Sałański (Stowarzyszenie Szlak Templariuszy)

Między ziemią a niebem. Próba interpretacji symboliki średniowiecznych polichromii kaplicy zakonnej w Chwarszczanach

 

9.30-11.00 – Otwarcie konferencji (Sala Oberży Templum)

- Otwarcie konferencji

- Prof. Andrzej Kola (Toruń)

Kijów – Bykownia. Czwarty cmentarz katyński w świetle archeologii

- Prof. UŁ dr hab. Wiesław Lorkiewicz (Katedra Antropologii WBiOŚ, Uniwersytet Łódzki)

 

Karta z historii badań miejsc kaźni Polaków na Wschodzie - prace ekshumacyjne w Katyniu w 1995 roku

 

11.00-11.10 Przerwa

 

11.10-12.30

- Dr Dominika Siemińska (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji - IPN Warszawa)

Poszukiwania i ekshumacje legionistów Piłsudskiego w Kostiuchnówce, Jabłonce i Kuklach na terenie Wołynia

- Mgr Agnieszka Osiak (Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie)

Żołnierze Błękitnej Armii w walkach o granice odrodzonej Polski – straty, pochówki, upamiętnienia

Wystąpienie w nawiązaniu do wystawy zatytułowanej „Armia Błękitna w walkach o niepodległość Polski 1917-1920" (projekt Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina, wystawa w sali muzealnej)

- Mgr inż. Cezary Augustyniak (Nadleśnictwo Dębno – Lasy Państwowe)

Wprowadzenie do filmu „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” (w trakcie wystąpienia zwiastun, projekcja całego filmu w sali muzealnej)

 

Pytania i dyskusja

 

12.30-12.50 Przerwa

 

12.50-14.40

- Dr Dominika Siemińska (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji - IPN Warszawa)

Poszukiwania i ekshumacje żołnierzy września 1939 roku na Kresach

- Dr Leon Popek (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji - IPN Warszawa)

Ludobójstwo na Wołyniu w latach 1943-44. Stan badań, prace ekshumacyjne i upamiętnienia

- Dr hab. n med. Iwona Teul (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Ofiary zbrodni wołyńskiej w świetle badań antropologicznych (Gaj, Ostrówki)

- Dr Przemysław Kołosowski (Muzeum Chwarszczany)

Wyniki badań masowych grobów nazistowskiego obozu jenieckiego w Pikulicach pod Przemyślem

 

Pytania i dyskusja

 

14.40-15.00 Przerwa

 

15.00-17.00

- Mgr Michał Nowak (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji - IPN Warszawa)

Stary Grodków – miejsce odnalezienia partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”

- Mgr Adam Falis (ARCHEFACH – Warszawa)

Badania poszukiwawczo-ekshumacyjne prowadzone na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku w latach 2013-2016

- Mgr Michał Ruczyński (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji - IPN Szczecin)

Poszukiwania i ekshumacje ofiar totalitaryzmów na Pomorzu Zachodnim

- Dr Andrzej Ossowski (Zakład Genetyki Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Możliwości identyfikacji ofiar holocaustu i zbrodni ludobójstwa przy zastosowaniu najnowszych metod medycyny sądowej

- Mgr Michał Siemiński (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji - IPN Warszawa)

Antoni Dołęga - ostatni niezłomny

 

Pytania i dyskusja

Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności