Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do udziału w VII edycji konkursu historyczno-literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2018, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Bardziej boli zły sąsiad niźli rany.
Florian Szary (1 poł. XIV w.)
legendarny protoplasta rodu Zamoyskich

 

Więc patrzymy na siebie i pytamy się wzajem:
Czy pamiętasz? Pamiętam.
Pamiętam.

Miasto rozległe, Eliasz Rajzman (1909-1975), poeta szczeciński

 

Szanowni Państwo,
Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do udziału w VII edycji konkursu historyczno-literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2018, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, tej odległej i tej bliskiej oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Stąd istotna dla organizatorów jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi.
Tegoroczne hasło – „Sąsiedztwo” – zaprasza do poznawania, poszukiwania historii regionu i jego mieszkańców poprzez osobę lub osoby znajdujące się albo mieszkające w pobliżu, bądź okolicę, miejsce najbliżej położone, jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, gospodarcze. A Być może autorzy potraktują ten termin symbolicznie, ulotnie, mentalnie, abstrakcyjnie – sąsiedztwo myśli, poglądów, zainteresowań, pasji.
Liczymy, że w tym roku właśnie kontekst sąsiedztwa, mający inspirować pomysły twórcze tegorocznych młodych uczestników konkursu, rozbudzi ich wyobraźnię.
Prace o objętości do 10 stron tekstu należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 23 kwietnia 2018 r. na adres: Czytelnia Pomorzoznawcza, Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15-16, 70-205 Szczecin z dopiskiem: konkurs „Sąsiedztwo”.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wraz ze swoimi uczniami wziąć udział w naszym konkursie. Zapraszamy do zapoznania się z jego regulaminem oraz wzorem oświadczenia

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland