logo edd„Idę Przechodzę
Pomiędzy ludźmi
Wczoraj inni
Dzisiaj inni
Jacy będą jutro
Ci sami ludzie
[...]”
*** Józef Bursewicz (1927-1982), szczeciński poeta urodzony w Wilnie

„Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest”
Zofia Nałkowska (1884-1954)

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.”
Blaise Pascal (1623-1662)

 

Szanowni Państwo,
Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do udziału w V edycji konkursu historyczno-literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2016, łączących wątki ideowo-programowe Europejskich Dni Dziedzictwa ze specyfiką historyczno-kulturową Pomorza Zachodniego, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, tej odległej i tej bliskiej, żyjącej w opowieściach rodzinnych oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Stąd istotna dla organizatorów jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi.

Tegoroczne hasło „Pamięć miejsc i ludzi” przywołuje na myśl pamięć zachowaną w ludzkich umysłach i sercach, a także tę symboliczną, tkwiącą w przestrzeni naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, w miejscach istniejących bądź bezpowrotnie przepadłych, tych nieobecnych z powodu trudnej historii tego terenu. Kanwą prac stać się mogą nade wszystko ludzkie losy, ale także koleje dóbr dziedziczonych: zabytków, zapomnianych cmentarzy, pomników, miejsc rodzinnych i przechowanych w nich lokalnych tradycji. Dzięki pamięci trwają: kultura, tradycja, poczucie tożsamości...

Spodziewamy się, że słowa - pamięć, miejsca, ludzie - tworzące myśl przewodnią tegorocznych obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa pobudzą wyobraźnię młodych uczestników konkursu.
Prace o objętości do 10 stron tekstu należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 08 kwietnia 2016 r. na adres: Czytelnia Pomorzoznawcza, Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15-16, 70-205 Szczecin z dopiskiem: konkurs „Pamięć miejsc i ludzi”.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wraz ze swoimi uczniami wziąć udział w naszym konkursie. Zapraszamy do zapoznania się z jego regulaminem.

Organizatorzy

regulamin konkursu

oświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland